Skip to content

Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD)

Organizate începând cu anul 1995 şi încadrate iniţial, conform legii societăţilor comerciale, ca o formă distinctă de regii autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt entităţi organizate în prezent conform Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică.

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

Institutul naţional este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.

 • Conform art. 2 din HG  Nr. 576/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, ANCSI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la urmatoarele institute naţionale de cercetare-dezvoltare.
 
 

Platforma informatică pentru selecţia candidaţilor pentru ocuparea postului de director general:

 

 
 

 

 

Concursuri 2023

Rezultatele contestațiilor depuse, după publicarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea postului de director general la: – 12.05.2023 20:40


OMCID nr.20402/27.03.2023 privind stabilirea componenței nominale a secretariatului tehnic, programul și locul de desfășurare pentru concursurile de ocupare a funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare – 28.03.2023 15:40

Concurs de selecţie pentru funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – 22.12.2022 14:20

 

Anunţ şi calendar pentru organizare concurs la următoarele INCD-uri: – 15.03.2023 11:30

Data reactualizării: 22.11.2022

Nr.crt

Denumire INCD

Director General

Membrii CA

Nr. Ordin Ministru privind numirea DG-INCD

Perioadă mandat DG

1

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 București

Roxana SAVASTRU

CIUCĂ Ion – repr. MEC

NICOLAE Doina Nicoleta – Președinte CS

CIOBANU Gabriela Ioana – repr. MF

DOBRE Elena – repr. MMSP

POPESCU Ruxandra – specialist

BURDA Ioan – specialist

OMENCS 6240/28.12.2016

28.12.2016 – 12.02.2022

2

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti

Valentin SILIVESTRU

DECǍ Sorin Ştefan – repr. MEC

BARBU Ene – Președinte CS

TUDOR Tatiana Adriana – repr. MF

CĂLIN Andra Luiza – repr. MMPS

PRISECARU Tudor – specialist

OMCI 262/25.04.2019

13.07.2019 – 12.07.2023

3

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – IGR Bucureşti

CHIVU Mariana – repr. MEC

MUNTEANU Marian – Președinte CS

GHEORGHISOR Elena Claudia – repr. MF

GRIGORE Tania – repr. MMPS

BURLACU Radu – specialist

 

 

4

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP Bucureşti

Pyerina Carmen GHIȚULEASA

APREUTESEI Roxana – repr. MEC

ENE Alexandra Gabriela – Președinte CS

BOBIRCA Nicoleta – repr. MF

BOGDAN Irina – repr. MMPS

Horia Iovu – specialist

OMCI 270/25.04.2019

30.06.2019 – 29.06.2023

5.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA

Nicolae Valentin VLADUT

CHITUC Nicoleta – repr. MEC

MATACHE Mihai-Gabriel – Președinte CS

GHEORGHISOR Elena Claudia – repr. MF

ISPAS Elena – repr. MMPS

VOICU Gheorghe – specialist

OMEC 6361/23.12.2020

23.12.2020 – 23.12.2024

6

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” – IFIN-HH București

Nicolae Mihai MĂRGINEAN

DECǍ Sorin Ştefan – repr. MEC

GHINESCU Anca Cornelia – repr. MEC

ALEXA Cǎlin – Președinte CS

PETRESCU Roxana – repr. MF

– repr. MMPS

CĂTA-DANIL Gheorghe – specialist

OMEC 3259/11.02.2021

14.02.2021 – 13.08.2021

7

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR București

Marian ZAMFIRESCU

BURGHILA Daniela Vasilica- repr. MEC

DINESCU Maria – Președinte CS

MĂSARIU Mioara – repr. MF

JUGĂNARU Georgeta – repr. MMPS

CURAJ Adrian – specialist

OLTEANU Felicia-Codruța – specialist

OMEC 3010/06.01.2021

06.01.2021 – 05.07.2021

8

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi

Nicoleta LUPU

POPESCU Lili-Adriana – repr. MEC

CHIRIAC Horia – Președinte CS

BOSIANU Marian – repr. MF

GROJDEA Costel – repr. MMPS

LUCHIAN Tudor – specialist

OMCI 264/25.04.2019

23.12.2019 – 22.12.2023

9

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM București

Ionut ENCULESCU

SCARLAT Eugen – repr. MEC

TEODORESCU Cristian Mihail – Președinte CS

OLTEANU Felicia Codruţa – repr. MEC

RADUT Valentin Marius – repr. MF

IVAN Gheorghe – repr. MMPS

ALDEA Alexandru – specialist

OMCI 267/25.04.2019

22.10.2019 – 21.10.2023

10

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP București

Constantin IONESCU

VULTURESCU Viorel – repr. MEC

RADULIAN Mircea – Președinte CS

SITOIU Mirela – repr. MF

TOADER Adriana – repr. MMPS

ROMAN ENESCU Silviu Rudolf – specialist

MURARIU Gabriel – specialist

OMCI 271/25.04.2019

12.07.2019 – 11.07.2023

11

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti

Lucia PINTILIE

PINTILIE Lucia – Președinte

ALBULESCU Radu – Președinte CS

POPA Nina – repr. MF

MATACHE Mihaela – repr. MCI

CORJESCU Eduard – repr. MMPS

DINU Elena – repr. MCI

OMEC 6362/23.12.2020

23.12.2020 – 22.06.2021

12

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată – INCEMC Timişoara

Ionel BALCU

În reorganizare!

OMEC 6078/25.11.2020

25.11.2020 – 24.05.2021

13

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucureşti

Adrian STĂNICĂ

MĂLUREANU Simona – repr. MEC

MELINTE Mihaela Carmen – Președinte CS

DUDAȘ Mariana – repr. MF

CORCHEŞ Lǎcrǎmioara – repr. MMPS

PETRESCU Laurenţiu Lucian – specialist

OMEC 6406/30.12.2020

30.12.2020 – 29.12.2024

14

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti

Mihaela PĂUN

PAVELESCU Letitia Clara – repr. MEC

LITESCU FILIPESCU Simona Carmen – Președinte CS

MARINESCU Monica Andreea – repr. MF

CĂLIN Andra Luiza – repr. MMPS

MUŞAT Elena-Corina – specialist

BABEŞ Alexandru – specialist

OMEC 5712/09.10.2020

12.10.2020 – 11.04.2021

15

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

Miron Adrian DINESCU

PAVELESCU Letiția Clara – – repr. MEC

DRAGOMAN Mircea – Președinte CS

CIOBANU Gabriela Ioana – repr. MFP

– repr. MMPS

POSEA Vlad – – specialist

OMEC 5714/09.10.2020

12.10.2020 – 11.04.2020

16

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea

Mihai VARLAM

SCARLAT Eugen – repr. MEC

IONIȚĂ Gheorghe – Președinte CS

SAMOILA Daniel – repr. MF

FLOREA Lucia Camelia – repr. MMPS

IONETE Roxana Elena – specialist

OMEC 6396/29.12.2020

29.12.2020 – 28.12.2024

17

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

Romulus-Valeriu-Flaviu TURCU

STANCA Corneliu – repr. MEC

TURCU Ion – Președinte CS

TĂNASE Cristian – repr. MEC

POP Ioan – repr. MF

BUNOIU Mǎdǎlin Octavian – specialist

OMEC 6142/09.12.2020

12.12.2020 – 11.09.2021

18

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA Bucureşti

Sergiu NICOLAIE

GREC Gina – repr. MEC

KAPPEL Wilhem – Președinte CS

POPESCU Lucia – repr. MEC

TUDOR Tatiana Adriana – repr. MF

HOINARU Marian – repr. MMPS

POPESCU Mihail Octavian – specialist

OMEC 6366/23.12.2020

28.12.2020 – 27.12.2024

19

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucureşti

Cǎtǎlin NAE

TIMIŞ Vasile – repr. MEC

ŞTEFAN Adriana – Președinte CS

LICǍ Doina – repr. MF

Baciu Daniel – repr. MMPS

Curaj Adrian – specialist

OMCI 272/25.04.2019

26.06.2019 – 25.06.2023

20

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti

Mihai MĂRGĂRITESCU

TANASE Narcisa Melania – repr. MEC

LUPU Mihaela Andreea – repr. MF

ANDRONESCU Victorița Diana – repr. MMPS

BĂNICĂ Cosmin – specialist

OMEC 6258/21.12.2020

24.12.2020 – 23.06.3021

21

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti

Luoana Florentina PASCU

MOISE Lucia – repr. MEC

LEHR Blaziu Carol – Președinte CS

BITA Crenguta – repr. MF

ALI Mariana Liliana – repr. MMPS

POPESCU Lili Adriana – specialist

IORDACHE Virgil Alexandru – specialist

OMCI 273/25.04.2019

18.12.2019 – 17.12.2023

22

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploiești

Sorin Alexandru FICA

 

OMEC 5883/29.10.2020

29.10.2020 – 28.04.2021

23

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara

Alin Nicușor SÂRBU

CIOTEA Eugenia – repr. MEC

BĂRDEANU Aurel Valentin – Președinte CS

ELEK Ioan Ladislau – repr. MF

CAPRARU Ioan Petru – repr. MMPS

ROMAN ENESCU Rudolf Silviu – specialist

SUSAN-RESIGA Romeo Florin – specialist

OMCI 3550/12.03.2020

01.04.2020 – 31.03.2024

24

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova

Ion PĂTRU

TEODORESCU Gabriela – repr. MEC

NICOLA Marcel – Președinte CS

MĂCĂU Angelică – repr. MF

LICU Daniela Gabriela – repr. MMPS

CERNAIANU Constantin Adrian – specialist

VLADUT Gabriel Catalin – specialist

OMEC 6400/29.12.2020

29.12.2020 – 28.06.2021

25

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti

Aura Daniela RADU

PANŢURU Eugenia – Președinte CS

BIȚA Crenguța – repr. MF

SOARE Diana – repr. MMPS

VERDE Adrian – specialist

GHIBAN Brândușa – specialist

OMEC 5640/28.09.2020

28.09.2020 – 27.03.2021

26

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti

Mihaela DONI

DONI Mihaela – Președinte

VULUGA Zina – Președinte CS

MATACHE Mihaela – repr. MEC

– repr. MEC

SECOȘAN Valerica – repr. MF

MOROŞANU Daniela – repr. MMPS

CORNEA Calina Petruta – specialist

OMENCS 3005/04.01.2017 / RECTIFICAT CU OMCI 8/09.02.2017

11.01.2017 – pânǎ la definitivarea rezultatelor concursului

27

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

Roxana Mioara PITICESCU

ILIE Diana – repr. MEC

MOTOC Adrian-Mihail – Președinte CS

BALESCU Stefan – repr. MF

POPESCU Laura – repr. MMPS

OMEC 6401/29.12.2020

29.12.2020 – 28.12.2024

28

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani

George Artur GĂMAN

CIOTEA Eugenia– repr. MEC

PUPĂZAN Gheorghe Daniel – Președinte CS

DUMITRACHE Roxana Monica – repr. MF

PRICOP Anca – repr. MMPS

CIOCA Lucian Ionel – specialist

OMCI 269/25.04.2019

26.06.2019 – 25.06.2023

29

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti

Adrian Andrei ADAM

ADAM Adrian Andrei – Președinte

COCIŞ Elena – repr. MEC

PURECE Cristian – Președinte CS

GEORGESCU Daniel – repr. MEC

UNGUREANU Cristina – repr. MF

ANDREESCU Stefania – repr. MMPS

NECULA Horia – specialist

OMCI 3266/17.02.2020

19.02.2020 – 18.02.2024

30

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Vasile MEIȚĂ

ŞOLOIU Maria Valerica – repr. MEC

GEORGESCU Emil-Sever – Președinte CS

PATRICHE Marinela Aurora – repr. MEC

DUMITRU Valentin Mihai – repr. MF

IONESCU Speranța Georgeta – repr. MMPS

LACRARU Razvan – specialist

OMEC 5664/30.09.2020

05.10.2020 – 04.04.2021

31

Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii – I.N.S.C.C. Bucureşti

Carmen Elena CÂRNU

ZANFIR Nina – repr. MEC

PUȘCOCI Sorin – Președinte CS

HUTANU Gheorghe – repr. MF

CORJESCU Eduard – repr. MMPS

OMEC 5720/12.10.2020

12.10.2020 – 11.04.2021

32

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabonț” – I.N.C.D.P.M. Bucureşti

Doru Costin DARABONT

DINICĂ Daniela Virginia – repr. MEC

STEPA Raluca Aurora – Președinte CS

SAMOILĂ Marius – repr. MEC

BĂLESCU Ștefan – repr. MF

LUCA Gabriela – repr. MMPS

PURCĂREA Anca Alexandra – specialist

OMEC 3302/21.02.2020

23.02.2020 – 22.02.2024

33

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Gyorgy DEAK

TEODORESCU Gabriela – repr. MEC

POTERAS George – Președinte CS

AVRAM Irina Diana – repr. MF

MOROSANU Daniela Lenuta – repr. MMPS

MATEI Monica Silvia – specialist

TEODORA Metiu – specialist

OMEC 6255/21.12.2020

21.12.2020 – 20.12.2024

34

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”

Mihail Eugen HINESCU

MARINESCU Camelia Elena – repr. MEC

POPESCU Bogdan Ovidiu – Președinte CS

SECOȘAN Valerica – repr. MF

CORCHES Lacramioara – repr. MMPS

STRAMBU Victor-Dan- Eugen – specialist

BĂICUS Anda – specialist

OMCI 265/25.04.2019

18.12.2019 – 17.12.2023

35

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti

Nastasia BELC

CRĂCIUN Maria Mihaela – repr. MEC

DUȚĂ Denisa-Eglantina – Președinte CS

STIRBU Marius – repr. MF

AFLOREI Adrian – repr. MMPS

ISRAEL-ROMING Florentina– specialist

OMCI 263/25.04.2019

18.12.2019 – 17.12.2023

36

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti

Irina CALCIU

CAZAC Liliana – repr. MEC

DUMITRU Mihail – Președinte CS

IZVORAN Camelia Mihaela – repr. MF

TANASESCU Carmen – repr. MMPS

GIMINADIS Anton– repr. MADR

PATRICHE Marinela Aurora – specialist

DINU Iuliana Luminita – specialist

MIHALACHE Mircea – specialist

OMEC 6207/16.12.2020

18.12.2021 – 17.06.2021

37

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

Pompiliu MUSTATEA

IACOB Daniela – repr. MEC

PETCU Elena – Președinte CS

LUPU Andreea Mihaela – repr. MF

AIRINEI Marian-Ioan – repr. MADR

CHITUC Nicoleta – specialist

OMEC 6367/23.12.2020

23.12.2020 – 22.12.2024

38

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti

Horia GROSU

GREC Gina – repr. MEC

DRAGOMIR Catalin – Președinte CS

MARINESCU Monica Andreea – repr. MF

BUZOIANU Ioana Iulia – repr. MMPS

VASILACHE Florin Jan – repr. MADR

DRAGOTOIU Dumitru – specialist

IVAN Ilie – specialist

SIMIONESCU Dumitru – specialist

OMCI 266/25.04.2019

18.12.2019 – 17.12.2023

39

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

DINICA Daniela Virginia – repr. MEC

ȘTEFAN Floriana-Maria – Președinte CS

VALCU Daniel – repr. MF

BRESCAN Mady – repr. MMPS

IOAN Didina – repr. MADR

PADUREANU Vasile – specialist

IONITA Roxana – specialist

 

 

40

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – I.N.C.D.T. Bucureşti

Victor TIMOTIN

CROITORU Ionuţ Marius – repr. MEC

FERENŢ Cristi – Președinte CS

GĂINĂ Liliana – repr. MEC

BALASOIU Antoaneta Carmen – repr. MF

GRECU Mihaela – repr. MMPS

OMEC 5881/29.10.2020

29.10.2020 – 28.04.2021

41

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Lucian Nicolae DINCĂ

BURGHILA Daniela Vasilica – repr. MEC

POPA Ionel – Președinte CS

MĂLUREANU Simona – repr. MEC

PETRESCU Roxana – repr. MF

– repr. MMPS

CIONTU Costică – specialist

OMEC 6144/10.12.2020

16.12.2020 – 15.06.2021

42

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” – I.N.C.D.D.D. Tulcea

Marian TUDOR

MARINESCU Elena – repr. MEC

NICHERSU Iulian – Președinte CS

INTZE Alina Narcisa – repr. MF

TĂNASE Sebastian Adrian – repr. MMPS

OMCI 268/25.04.2019

23.12.2019 – 22.12.2023

43

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – I.N.C.D.M. Constanţa

Valeria ABAZA

CANDREA Geanina Aurora – repr. MEC

LAZĂR Luminița – Președinte CS

ZAMFIR Julien Dorin – repr. MF

GERU Gabriel – repr. MMPS

GRUNFELD Dorina-Marica – specialist

POPESCU Lucia – specialist

OMEC 6257/21.12.2020

23.12.2020 – 22.06.2021


Informațiile din acestă pagină sunt furnizate și asumate de direcția de specialitate și fac obiectul unor actualizări periodice.

 Serviciile specializate oferite de laboratoarele:

 

 

 

 

 

 

 

 • Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – INCDFT-IFT Iaşi

  • Secţia de cercetare materiale şi dispozitive magnetice (MDM);

  • Laboratorul de control nedistructiv;

  • Centrul euroregional de cercetări avansate pentru senzori şi sisteme de senzori pe bază de micro şi nanomateriale magnetice (MAGNESENS):

   • Laborator de microscopie electronică;

   • Laborator de senzori magnetorezistivi pe bază de micro şi nanomateriale magnetice;

   • Laborator pentru biosenzori magnetici şi senzori magnetici pentru medicină;

   • Laborator pentru prepararea de straturi subţiri şi nanostructuri(cu facilităţi de cameră curată);

   • Laborator pentru senzori şi reţele de senzori pe bază de materiale magnetice microdimensionate(cu facilităţi de cameră ecranată magnetic);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – Argeş

 

 

 

 

 

 

 

Ordin MCID nr. 20346/2022 din 01 aprilie 2022 privind aprobarea  bugetelor  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare care funcționează  în  coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării ( anexele 1 – 10 ), publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 488 din 17 mai 2022; –  04.08.2022 09:15

Ordin MCID nr. 20567/2022 din 26 mai 2022 pprivind aprobarea  bugetelor  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare care funcționează  în  coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ( anexele 1 – 31 ), publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 773 din 03.08.2022; –  04.08.2022 09:15

Ordin MEC nr. 6107/2020 din 03 decembrie 2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Educație și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 15 din 07.01.2021; –  15.03.2021 16:22

Ordin MCI nr. 337/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 569 din 15.06.2019;

Ordin MCI  nr. 200/2017 din 13 aprilie 2017, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.437/13.06.2017;

ORDIN  Nr. 3895/2016 din 31 mai 2016, pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial  Nr. 569 din 27 iulie 2016;

ORDIN  Nr. 5857/2015 din 26 noiembrie 2015, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli  rectificate pe anul 2015  ale institutelor nationale de cercetare dezvoltare in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, respectiv anexele nr. 1 – 18, publicate in Monitorul Oficial nr. 967 din 28 decembrie 2015.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support