Skip to content

Legislaţia sistemului de cercetare

Aprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare – Ordin MCI nr. 350 din 30 mai 2019 – (Ordinul 350/2019) – 05.06.2019 12:49

Dublarea plafoanelor pentru veniturile obținute din programe finanțate din fonduri publice – Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare – (HG 751/2017)

Scutirea de impozit pt tot personalul implicat în activități CDI – Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Legea 136/2017)

Procedura de aplicare a scutirii de impozit pentru personalul implicat în activități CDI – Ordinul comun MFP/2326/29 august 2017 – MCI/2855/29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Ordinul comun MFP/2326 – MCI/2855 /2017)

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal – (Ordinul 1056-4435 /2016)

Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – (HG 576/2016)

Ordinul MCID NR.21980/22.12.2022

Metodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior – (HG 457/2011)

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat – (HG 134/2011)

Legea nr. 305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice – (Legea 305/2009)

Regulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor – (HG 637/2003)

Constituirea, funcţionarea, evaluarea, acreditarea şi susţinerea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic – (HG 406/2003)

Procedura cadru privind auditul tehnologic al unităților de cercetare-dezvoltare – ( aprobată prin Ordinul nr. 578/2019)

Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora – ( aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020)

Procedura cadru privind recunoașterea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare – (aprobată prin Ordinul nr. 4243/12.05.2020)

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI)

Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI)

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române – (Legea 752/2001)

Statutul Academiei Române

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – (Legea 45/2009 – Partea I, Partea II)

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale – (Legea 264/2004)

Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale – (Hotărârea ASM 1665/2004)

Legislaţie domeniul privat al statului

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support